This is den årliga Adventure Kalender som the artists from föreningen Gaffel skapar. Twentyfyra luckor with ljudkonst, måleri, film and much mer.

2014

”Ett papperkakshus in the middle of jungeln har 24 luckor…
Gävle Ateljéförening Gaffels members har creatat hemlig konst in this Papperkakshus. Varje day i hela month of december öppnas en new lucka i the ADVENTure KALENDER. Click på dagens datum to open the lucka.”