Vad är Gaffel?

– En typ av bestick särskilt olämplig till soppa, säger lustigkurren.
– En produktionsplats och knutpunkt för Gävleområdets bild- och formkonstnärer, svarar vi.

GAFFEL står för Gävle AteljéFörening och samlar stadens konstnärer med syfte att tillhandahålla yrkesmässigt utrustade verkstäder med möjlighet för konstnärer att arbeta i stora format.

Genom att kollektivt dela på verkstäderna är GAFFEL en resurs för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, den offentliga konsten, utbildningsväsendet och medborgarna. En plats där konstnärer ska kunna förverkliga sina idéer.

Föreningen drivs ideellt av konstnärerna själva och utvecklas med samtidens krav. Under en period ordnades kompetenshöjande fortbildningar för Arbetsförmedlingen Kultur med deltagare från hela landet. På senare år har Gaffel själva arrangerat konsthändelser i det offentliga rummet.

– Men hallå? Gävle AteljéFörening bildas ju bara av de tre första bokstäverna i Gaffel, påpekar lustigkurren. Resten då?
– De är reserverade för framtiden.

Kollektivverkstaden drivs av Ateljéföreningen Gaffel med stöd av Gävle kommun. Föreningen arrangerar också konstevenemang, kurser och workshops i olika tekniker kopplade till utrustningen och verkstäderna.

 

Styrelsen

Föreningens styrelse sammanträder ungefär en gång per månad och arbetar ständigt för att utveckla verksamheten.
Styrelsen nås enklast via e-post: gaffelverkstan(at)gmail.com

Elin Hjulström Lord, ordförande
Yvonne Lindh, sekreterare
Margareta Tideström Persson, kassör
Daniel Nordin, ledamot
Gunilla Löfgren, ledamot
Valter Johansson, suppleant

(uppdaterat 4/4-2023)

HYRA AV ENSKILD ATELJÈ

Vid tecknande av ateljé förbinder sig konstnären att delta i skötsel av allmänna ytor och kollektivverkstad enligt överenskommelse med Gaffel.
 Att hyra ateljé på Vävaren är förenat med vissa åtaganden.

Ateljéinnehavarna har en viktig roll för kollektivverkstadens drift, och ett ideellt engagemang från de enskilda ateljéinnehavarna är en förutsättning för verkstadens verksamhet. Det är också viktigt att konstnärer som hyr ateljé i Vävaren förlägger sin verksamhet där.

När en ateljé blir ledig utannonseras det bland våra medlemmar som uppmanas att skriva en ansökan med motivering. Ansökningarna behandlas sedan av en kommitté bestående av styrelse och andra ateljéinnehavare.

Vävaren
Vävaren

Några av Gaffels utåtriktade konstprojekt:

Konst i Esplanaden
Gävle, 2020
Läs mer på Konst i Esplanaden 2021s hemsida

Konst i Esplanaden
Gävle, 2020
Läs mer på Konst i Esplanaden 2020s hemsida

X-ArtStop II
Kilafors, 2016
Läs mer på X-ArtStop: Kilafors hemsida

X-ArtStop I
Holmsveden, 2015
Läs mer på X-ArtStop: Holmsvedens hemsida

FAPS, Frozen Art Park Show
Gävle 2014
Läs mer på Frozen Art Park Show hemsida.

SAFE, Sandviken Art Festival
Sandviken 2012
Läs mer på Sandviken ArtFestivals hemsida

KONSTiga Torget
Bollnäs 2011
Läs mer på KONSTga Torgets hemsida

GAPE, Gaffel Art Park Event
Gävle 2010
Läs mer på Gaffel Art Park Events hemsida