Boka gärna lokal och utrustning i våra kalendrar på boka.se. Om du har bokat utrustning som behöver hämtas kontaktar du den veckoansvarige ateljéinnehavaren och bestämmer tid för detta. Samma gäller för enklare introduktion/visning i verkstaden. För att hämta ut nyckel till verkstan följer du instruktionerna du fått via mail. Läs också Gaffels ordningsregler.

BETALNING
Betala till Gaffels plusgirokonto 326325-8. Skriv en faktura till dig själv från Gaffel (pdf-fil för utskrift finns nedan) och lämna en kopia i kassörens fack eller fota av/skanna fakturan och maila till Gaffel.

När du betalt dina timmar stryker du dem i loggboken.

Pdf-faktura för utskrift

PRISLISTA (gäller från 1 Januari 2024)

Glas- eller keramikugn 
500 kr per bränning
(ej per person, om ni delar på en bränning delar ni också på utgiften).

Verkstad (screen/snickeri/projektrum/drejskiva)
200 kr per dag
50 kr per timme

Kamera eller projektor
100 kr per dag

Fotofonderna
100kr per tillfälle


VECKOANSVARIG ATELJÉINNEHAVARE 2023

10-11  Jens Salander 070-622 37 38
12-13  Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
14-15  Elin Hjulström Lord, Gustaf Lord 0705-84 34 72
16-17 Maria Lewis 073-583 87 42
18-19 Marie Lindgren 070-262 09 49
20-21 Eva Österberg 070-577 63 24
22-23 Eva Westman Linné 070-231 02 40
24-25 Margareta Tideström Persson 070-764 89 08
26-27 Mikael Strömberg 070-816 35 08
28-29 Jonas Westlund 070-383 66 69
30-31 Anna Abrahamsson 070-622 52 71
32-33 Jens Salander 070-622 37 38
34-35 Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
36-37 Elin Hjulström Lord, Gustaf Lord 0705-84 34 72
38-39 Maria Lewis 073-583 87 42
40-41 Marie Lindgren 070-262 09 49
42-43 Eva Österberg 070-577 63 24
44-45 Eva Westman Linné 070-231 02 40
46-47 Margareta Tideström Persson 070-764 89 08
48-49 Mikael Strömberg 070-816 35 08
50-51 Jonas Westlund 070-383 66 69
52-1 Anna Abrahamsson 070-622 52 71
2-3 (2025) Jens Salander 070-622 37 38
4-5 (2025) Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
6-7 (2025) Elin Hjulström Lord, Gustaf Lord 0705-84 34 72