Boka gärna lokal och utrustning i våra kalendrar på boka.se. Det går också att ringa den veckoansvarige ateljéinnehavaren för bokning av lokal och utrustning. Hen ansvarar för utlämning av nycklar och enklare introduktion/visning i verkstaden. Läs gärna Gaffels ordningsregler.

VECKOANSVARIG ATELJÉINNEHAVARE 2023

38-39 Anna Abrahamsson 070-622 52 71
40-41 Jens Salander 070-622 37 38
42-43 Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
44-45 Elin Hjulström Lord, Gustaf Lord 0705-84 34 72
46-47 Maria Lewis 073-583 87 42
48-49 Marie Lindgren 070-262 09 49
50-51 Eva Österberg 070-577 63 24
52-1 (2024) Eva Westman Linné 070-231 02 40
2-3 (2024) Margareta Tideström Persson 070-764 89 08
4-5 (2024) Mikael Strömberg 070-816 35 08
6-7 (2024) Jonas Westlund 070-383 66 69
8-9 (2024) Anna Abrahamsson 070-622 52 71
10-11 (2024) Jens Salander 070-622 37 38
12-13 (2024) Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
14-15 (2024) Elin Hjulström Lord, Gustaf Lord 0705-84 34 72