Om du har problem med att boka i popup-fönstret kan du våra kalendrar på boka.se istället.

Diverse verktyg och handmaskiner finns till låns, bland annat justersåg och arbetsbänk.

BOKNING
Bokning av snickeriet sker genom att ringa veckoansvarig eller via vår online-kalender "Projektateljé, snickeri och screenverkstad". Skriv in namn, telefonnummer och vad du ska jobba med. T.ex. snickeriet eller bandsågen.

Flera kan boka samtidigt, men snickerimaskiner kan inte användas samtidigt som textiltrycksbord eftersom det dammar. Undantag gäller för kurser, då är hela verkstaden bokad av kursen.

Skriv in i loggboken på bottenvåningen när du kommer och när du går. Där finns också ordningsregler och instruktioner för låsning och städning för alla som använder verkstan. Meddela veckoansvarig om något är slut eller trasigt.

PRISER
Priser för verkstad enskild medlem är 25 kr per påbörjad timme, 100 kr för en heldag eller 500 kr för en vecka. Vid bokning mer än två veckor – kontakta styrelsen.
För kurser gäller annan prislista – kontakta styrelsen.

BETALNING
Betala till Gaffels plusgirokonto 326325-8. Skriv en faktura till dig själv från Gaffel (mallar finns på övervåningen) och lämna en kopia i kassörens fack. När du betalt dina timmar stryker du dem i loggboken.

NYCKLAR
Nyckel kvitteras ut hos veckoansvarig  mot en pant av 100 kr. Nycklarna måste lämnas tillbaka när inget nytt arbete är bokat.

KONTAKTPERSON FÖR FRÅGOR OM SNICKERI OCH VERKTYG
Jens Salander, 070-622 37 38

Snickeriverkstad
Snickeriverkstad
Snickeriverkstad