Om du har problem med att boka i popup-fönstret kan du våra kalendrar på boka.se istället.

Projektateljén är en delvis avskärmad del av verkstaden som lämpar sig för kurser, performance och utställningar eller för dig som tillfälligt är i behov av större utrymme. Där finns också travers, kompressor och dragskåp samt lastingång vilket gör projektateljén utmärkt för monumentala verk. Uppskattningsvis mäter utrymmet 7 x 11 meter och är ca 5 meter högt.

DREJSKIVA
Våren 2021 installerades en portabel drejskiva som flyttas med en pall-lyftare in i projektverkstan och lyfts där av från lastpallen. Lös sittpall finns på plats.

Vid användning krävs att du har egen hink för leravfall. Får inte hällas ut i avloppet. Se till att drejskiva och utrymmet runt i kring är rengjorda vid avslutad hyresperiod. Frakta tillbaka drejskiva till anvisad plats.

För drejade verk finns ett uppmärkt torkutrymme inne vid sköljrummet.

BOKNING
Bokning sker via våra online-kalendrar.

Skriv in i loggboken på bottenvåningen när du kommer och när du går. Där finns också ordningsregler och instruktioner för låsning och städning för alla som använder verkstan. Meddela veckoansvarig om något är slut eller trasigt.

PRIS, BETALNING OCH NYCKLAR
Se sidan Bokning och veckoansvar

KONTAKTPERSON
Projektateljén: Maria Lewis, 073-583 87 42
Drejskiva: Marie Lindgren, 070-262 09 49

Projektateljé
Projektateljé

Drejskiva SHIMPO RK-3

Stark, tystgående drejskiva. Lättplacerad pedal. Delad stänkskål. Rotationsriktningen går att
ställa till både höger och vänster.
Vikt, ca. - 42.5 kg