2014 blev Gävle kommun den första fristaden i världen för bildkonstnärer. Som representanter för de lokala konstnärerna skickade Gaffel två medlemmar till konferensen Safe Haven Finland för att ta del av erfarenheter från fristäder för andra konstarter.

Foto från hiap.fi
Safe Haven Finland

Gaffel är en medlemsdriven kollektivverkstad som sedan år 2000 har funnits i Industrihuset Vävaren i Strömsbro, Gävle. Verkstaden startades för att ge yrkesverksamma konstnärer i Gävle med omnejd möjligheten att arbeta med material och utrustning som inte ryms i enskilda ateljéer. Som ett led i vårt annalkande tjugoårsjubileum synliggör vi höjdpunkter ur föreningens existens. Denna gång om konferensen Safe Haven Finland.

Hiap (Helsinki International Artist Programme) ville arbeta för att etablera en fristad i Helsingfors och samlade nordisk erfarenhet från på området till en konferens i april. Första dagens föreläsningar och paneldisskusioner med bl.a. Fredrik Elg, initiativtagare till ICORN guest write programme i Malmö och Khaled Harara, palestinsks rappare som berättade om hur han sökt sig till fristadsprogrammet, följdes av workshops andra dagen.
Där diskuterades bland annat på vilka grunder valet av konstnär görs. Görs det på konstnärlig kvalitét eller graden av hot? Slutsatsen blev att alla som är godkända av systemet och är tillräckligt hotade inte ska rangordnas internt. Harara betonade att en utåtriktad, social konstnär kan leda till lättare stöd för projektets fortsättning. Alltför traumatiserade författare hade i tidigare fall varit i behov av vård än fristad.
Viktigast av allt verkar dock vara att det finns ett lokalt nätverk på plats för fristadskonstnären.

– Totalt fick vi med oss mycket grundläggande kunskap om de nätverk som finns i Norden och genom vilka vägar man kan söka information, sammanfattade en av Gaffels konstnärer konferensen.