Projektet Residens Gaffel är ett samarbete mellan Gaffel och CANA Konstförening som bygger på att lokalisera och bygga upp kontaktnät bland konstnärsdrivna och
självorganiserade initiativ i vår geografiska närhet. Vi tror att erfarenhetsutbytet mellan
självorganiserade föreningar och grupper kan verka aktivitetshöjande genom att ta vara på de impulser, idéer och lösningar som framkommit i de olika föreningarnas arbetssätt. I
förlängningen ser vi att detta projekt kan leda till nya arbetsformer för framtida samarbeten.
Genom att erbjuda ett veckolångt residens i Gaffels lokaler på Vävaren hoppas vi stärka den yrkesrelaterade kompetensen baserat på det reella utbytet och mötet.

Residens Gaffel påbörjades våren 2022 och genomförs som pilotprojekt i tre delar. Hittills har vi genomfört ett utbyte med Galleri NOS, Tallkrogen.

Projektet genomförs med stöd av Region Gävleborg och Kulturrådet.