I det gamla verket där det gjutits järn under många år anlades sommaren 1999 ett bronsgjuteri. Med enklast tänkbara tekniska hjälpmedel i en rå lokal lärde sej 10 yrkesverksamma konstnärer att gjuta lättmetall och brons enligt shelcasting-metoden. Jens Tydén, lärare på Konstfacksskolan i Stockholm och Christian Wirsén, skulptör, byggde upp gjuteriet och lärde ut metoden. Konstnärerna som deltagit i utbildningen kan sedan komma tillbaka och arbeta på plats under den varmare delen av året eller anlägga ett eget gjuteri.

1.Ett original görs i vax.

2.Vaxen förses med kanaler och en tratt. Här stående på tratten.

3. & 4.Vaxen packas in i flera lager keramisk formmassa som torkas omsorgsfullt.

5. & 6. Vaxen smälts hastigt ut ur formen med en kraftig gaslåga. Sedan sintras formen.

7. Degeln med den till ca 800 grader upphettade metallen.

8. Degeln lyfts med en specialtång.

9. Och metallen hälls i formarna som står packade i en sandtunna.

10. Efter avsvalning knackas bronsen fram och alla oönskade skavanker putsas bort.

11. Till sist får bronsen får sin patinering.

12. Det synliga resultatet från två veckors arbete.