Bakgrund: Forsbacka Bruk är ett av Europas största bevarade järnverk med en oavbruten järnhanteringstradition sedan 1500-talet. De gamla byggnaderna har till stor del kunnat räddas och stiftelsen Forsbacka Bruk innehar uppgiften att bevara och bruka området till konst och kultur.

Konstprojektet i Forsbacka Bruk

KONST I BRUK 1999

Konstprojektet i Forsbacka Bruk startade i liten skala 1998 med en opera konsert av Patrik Forsman och pianisten Karin Henningsen i det gamla masugnsrummet samt en sköldpaddsinstallation av Katarina Jönsson i slagghallen. Initiativtagare var bland annat konstnären Marie Lindgren.

Mötet mellan kulturhistorien och samtidskonsten blev intressant för både konstnärer och publik, det lockade till
fortsatt samarbete.
När Ylva-projektet startade senare samma
år gavs ett tillfälle att vidare utveckla projektet. Idén var att skapa plats och möjlighet för konstnärer att utveckla olika projekt. Med utgångspunkt i första hand på att anlägga ett enkelt gjuteri och arrangera en utställning med elva inbjudna konstnärer växte Konst i Bruk -99 fram.

När sommaren gått hade Forsbacka bruk fördubblat sina besökssiffror till 7000 besökare.
Förutom utställningen och bronsgjuterikursen ordnades bl.a. barnbildskola, skrivarskola och poesiaftnar. I samarbete med musik Gävleborg inleddes en satsning på ny musik som både innehöll konserter, interaktiv ljudinstallation samt utbildning för bildkonstnärer och musiker i digitala tekniker, ett arbete som fortsätter och siktar på att starta en ljud och bildverkstad för digitala medier.

KONST I BRUK 2000

Forsbacka stiftelse genomförde sommaren 2000 utställningen "Människan och verket" i samarbete med bland annat Ylvaprojektet, Konstcentrum. Fem konstnärer: Camilla Bergman, Lena Engstrand, Katarina Jönnson, Jens Salander och Håkan Sundquist inbjöds att arbeta med var sin plats i verket, dessa fem bjöd i sin tur in var sin konstnär till en två veckors utställning i blåsmaskin som bjöd in ytterligare var sin konstnär/artist till en föreställning - perfomance - happening som inledning på varje två-veckors period. Under sommaren arrangerades också poesikvällar, barnbildskolan återkommer, ett skulpturprojekt med ungdomar. Projektledare för konstprojektet var konstnären Marie Lindgren.

KONST I BRUK 2001

Årets utställning var 26/5 - 30/6- Utställningen genomfördes som ett samarbete mellan Forsbacka stiftelse, Konstcentrum och Konstfack i Stockholm. Eleverna vid curatorsutbildningen arrangerade utställningen som ett led i sin utbildning. Projektledare var Helene Holmberg.