”Exklusive Konstcentrum går bara 0,3 procent av kulturnämndens budget till bildkonsten.”

Detta konstaterande ur den bildkonstutredning Gävle kommun tillsatt blev ett viktigt steg på vägen mot utställningsersättning, ateljéstöd och kollektivverkstad. Men vägen från utredning till att verkstad och ateljéer fanns på plats skulle ta ytterligare två år och följdes av lokalpressen: