Dataskyddsförordningen  (GDPR, The General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25:e maj 2018 och ersätter då PuL (personuppgiftslagen). De nya EU-reglerna syftar till att stärka dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter, så att du ska veta hur uppgifter om dig lagras och vad de används till. Om du inte vill lämna din personuppgifter till Gaffel är det inte säkert att du beviljas medlemskap i föreningen även om du i övrigt uppfyller alla krav.

Klicka här för att läsa hela Gaffels integritetspolicy.