I samband med Gaffelverkstans 20-årsjubileum vill Gaffel med temporära konstverk också ta ut konsten till flera orter i länet. Vi besöker bibliotek, en plats som många besöker och som är en välkomnande och tillåtande plats för alla målgrupper och åldrar.
Projektets namn är Signum, inspirerat av bibliotekens system för att sortera böcker i hyllan.
Efter ett Open call bland Gaffels medlemmar våren 2020 har några konstnärer arbetat fram varsitt interaktivt och/eller performativt konstverk utifrån ett signum varje konstnär själv väljer. Verken framförs sedan bland hyllorna på de bibliotek som vi besöker med projektet.
Projektet har blivit uppskjutet två gånger, men hösten 2021 är det igång.

Dessa bibliotek ingår:
Hudiksvalls stadsbibliotek 7/10 kl 12
Andersbergs bibliotek 21/10 kl 16
Sandvikens folkbibliotek 28/10 kl 18 (i samband med Vindöga-festivalen)
Hofors bibliotek 13/12 kl 14
Deltagande konstnärer är Malin Wikström, Ann-Catrin Olsson, Maria Lewis och Anna Abrahamsson.

Projektet har fått stöd från Region Gävleborg, Kultur Gävle, Gunvor Göranssons Kulturstiftelse och varje arrangerande bibliotek.