Open Call – Två månaders residensvistelse i Genève.

OPTIC  är en ny satsning på ett residensutbyte mellan konstnärsdrivna ateljéverkstaden/scenen/galleriet Picto i Schweiz och olika aktörer i Gävleborg, däribland Gaffel.

Vistelsen äger rum 14 juli – 14 september 2021 och är öppen för konstnärer verksamma i Gävleborg. Ansökningar görs helst på engelska och ska vara OPTIC till handa senast 30 maj.

Mer information och ansökningsblankett finns på Konstfrämjandet Gävleborgs hemsida.