Under våren 2017 genomförs en förstudie i Västerbotten om möjligheterna att bilda en kollektivverkstad för konstnärer i Skellefteå.
Som en del i omvärldsbevakningen bjöds Lars Ahlström från KKV Örnsköldsvik och Gustaf Lord från Gaffel in för att berätta hur deras verkstäder bildades och drivs.

Efter en introduktion av kulturnämndens ordförande Emilia Hallin drog "Hur skapar vi plats för konsten?" igång i hörsalen, Nordanå.

Föreläsningen utvecklades till ett samtal där finasiering, förutsättningar, verkstadslayout och både tips och fallgropar diskuterades. Åhörarna bestod av politiker, tjänstemän och en grupp konstnärer som själva hoppas kunna ha tillgång till en kollektivverkstad en vacker dag. Verkstaden som en plattform för kunskapsutbyte, oväntade möten och katalysator för ett aktivt lokalt konstliv togs också upp. Även hur viktig tillgången till ateljéer och kollektivverkstäder är för nyrekrytering, återflyttning och för att motverka avflyttning av konstnärer.

Förstudien kommer att vara klar i juni 2017 och skrivs av konstkonsulent Marlene Josefsson på Museum Anna Nordlander som också tog sig tid att visa den aktuella utställningen och ge oss föreläsare ett fantastiskt mottagande.

Alla fotografier är tagna av Krister Hägglund på Skellefteå Museum.

Krister Hägglund har fotat
Krister Hägglund har fotat