Med tanke på det rådande läget kommer årsmötet att ske digitalt. Mer information om plattform och tillvägagångssätt kommer inom kort.
Tyvärr innebär detta att den traditionsenliga våfflan utgår, men vi är ytterst positiva till att medlemmarna själva lagar våfflor hemma efter mötet.