RESA TILL MOVIKEN ART 2007

Dagstur till Moviken Art med buss.
Datum: 7:e juli
Reseledare: Kristin Vestrin
Pris: ca 400 kr/pers (baserat på 20 personer)
intresseanmälan: senast 17 maj.
Via mail, i ämnesfältet skriver du ”intresseanmälan Moviken”
Via post märk kuvertet ”intresseanmälan Moviken”.
Exakta prisuppgifter meddelas senast 24 maj
Bindande anmälan: 4 juni