Torget. Det offentliga rummet.

När Bollnäs kommun hösten 2007 sålde Brotorget till ett företag med avsikt att bygga en galleria, var
detta är kulmen på en utveckling av det offentliga rummet som aktualiserats de senaste tjugo åren.

Under en knapp vecka i september 2011 arrangerade Gaffel en mängd konsthändelser i anslutning till torget. Platsspecifika temporära konstverk, föreläsningar, ett pop-up galleri, poesiläsningar, nattliga projektioner, stadsvandringar och mycket mer hände på KONSTiga Torget.

Mer information finns att läsa på  KONSTiga Torgets egna hemsida, som du hittar här.