Kallelse till extra Gaffel medlemsmöte och Kollage-Kalas!

Lördagen den 22:e Oktober kl. 12.00

Industrihuset Vävaren
Storg. 11-13 Gävle.
KOLLAGE-KALAS

Tillsammans gör vi under lättsamma former ett gemensamt jättekollage.
Alla medlemmar är välkomna. Vi bygger med wellpapp, veckotidningar och ett ”hemligt material”.
Vi börjar direkt efter det extra medlemsmötet och vi bjuder på ett glas vin och en pizzaslice.