Som en del i projektet kring Vävaren och Gaffels jubileum har vi samlat in massor av intressanta historier om huset, både från våra medlemmar, från människor som själva jobbat här eller haft släktingar som gjort det, samt från arkiv, böcker och skrifter.

Resultatet är en hemsida som du kan besöka här.
Dessutom kommer det hela så småningom finnas tillgängligt i tryckt form att beställa on demand. Mer info om detta kommer senare.