Hur ska Sveriges kulturella och kreativa näringar bli världsbäst på att utveckla innehåll, driva tillväxt, skapa attraktiva platser samt förädla andra näringar? Det var frågeställningen som genomsyrade den femte Generatorkonferensen som gick av stapeln 26-27 november 2012 i Gävle Konserthus. Kreativitet, innovation och ledarskap var konferensens ledord och även framtid och visioner var tydliga inslag under konferensen. Diskussionen om det framtida arbetet för att främja och stärka de kulturella och kreativa näringarna fördes vidare, med kopplingar såväl till handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar som till de nya strategier som är på gång (exempelvis Attraktionskraft Sverige och Innovationsstrategin).

Dessutom bjöds deltagarna på konstnärliga upplevelser som gav prov på vad de kulturella och kreativa näringarna har att erbjuda.

Gaffel stod för en av dessa konstnärliga upplevelser med workshopen ”Omroller Bytta”.
IMG_4224