Dataskyddsförordningen  (GDPR, The General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25:e maj 2018 och ersätter då PuL (personuppgiftslagen). De nya EU-reglerna syftar till att stärka dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter, så att du ska veta hur uppgifter om dig lagras och vad de används till. Om du inte vill lämna din personuppgifter till Gaffel är det inte säkert att du beviljas medlemskap i föreningen även om du i övrigt uppfyller alla krav.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR GAFFEL OCH VARFÖR?

Medlemsansökan, medlemsregister och medlemsutskick

Gaffel behöver behandla personuppgifter (registrering och lagring av namn, adress, e-post, telefonnummer) till medlemsregister, mejllistor och annan kontaktinformation, men också för att verifiera eller tydliggöra att en person har behörighet att vara medlem i föreningen. Insamlingen av uppgifterna sker vid ansökan om medlemskap och överförs därifrån till medlemsregister och mejllista. Vidare behövs personuppgiftsbehandling för att vi ska kunna sköta bokföringen av de medlemsavgifter som betalas in till oss, och därigenom uppfylla de krav som ställs på oss enligt lag, samt annan administration.

Fördelning av ateljéstöd

Genom ett uppdrag från Gävle Kommun administrerar Gaffel utbetalningar av ateljéstödet. För att kunna utföra detta uppdrag delges Gaffel relevant kontaktinformation, bankkonto-nummer med mera från kommunen till de som sökt och beviljats stöd.

På hemsidan

Vi publicerar då och då aktuella medlemslistor på hemsidan, www.gaffelverkstan.com, med länkhänvisning till de medlemmars hemsida som önskat detta. Detta som en del i Gaffels uppdrag stödja yrkesverksamheten hos medlemmarna med marknadsföring.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Gaffels hemsida använder cookies om du har tilldelats ett användarkonto och kan logga in och publicera information på hemsidan. Eftersom detta är automatiska funktioner som styrs av den teknik som hemsidan är byggd på så hänvisar vi till teknikutvecklarnas egna texter (på engelska) för att undvika eventuella missförstånd i översättningar:

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

VEM KAN GAFFEL KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter. För närvarande (24 maj 2018) ingår inte Gaffel i ett riksförbund.

HUR LÄNGE SPARAR GAFFEL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med respektive behandling. Lagringstiden varierar, beroende på ändamål, men vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t. ex. stöd. Uppgifter om t. ex. allergier (vid olika evenemang som inkluderar mat) raderas så fort evenemanget är genomfört.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

  • Rätt att veta vilka uppgifter som hanteras och få ut uppgifterna.
  • Rätt att korrigera felaktiga uppgifter.
  • Rätt att radering eller begränsning (dvs ”bli bortglömd”).
  • Rätt till invändning mot vissa typer av behandling (Gaffel ska kunna motivera varför vissa uppgifter sparas). 

ANSVAR, KONTAKT OCH YTTERLIGARE INFROMATION

Den juridiska person som bär ansvaret för personuppgifterna vi behandlar är GAFFEL (organisationsnummer 885002-0499). Den löpande hanteringen sköts av föreningens styrelse, som nås via e-postadressen gaffelverkstan[at]gmail.com

Publicerat 24 maj 2018