Under Å-Draget 3 september fylldes Esplanaden åter av konst och liv! Besökarna kunde flanera i parken, leta stora och små konstverk i buskarna och njuta av performances och musik. Mellan 4-18 september kan en komprimerad version av utställningen ses på Skottes musikteater.

Konst i Esplanaden sker med stöd från:

Camilla Dal:

Kom virka på drömmarnas fluff

Gustaf Lord:

Förbjudet att läsa skylten

Margareta Tideström Persson:

Själv tredje eller Vi ärvde inte jorden

Amanda Cardell:

Golfströmmen II

Amanda Cardell:

Artificial Solution

Valter Johansson:

SOL's parad

Gunilla Löfgren:

Bländverk

Malin Wikström:

Nerv I-III

Elin Hjulström Lord:

Speldosan

Musik: "Imdur" av IGOR, från albumet "Fast and Slow".

Moonkee Horne:

Det sista huset

Peter Endahl:

The Nest

Eva Österberg:

Dockorna