• Verkstan sköts och drivs av Gaffels medlemmar.
 • Endast medlemmar får arbeta i verkstan.
  En medlem kan ha en icke medlem som medhjälpare och har då fullt ansvar för denna både vad det gäller försäkring och säkerhet.
 • Barn under femton år får endast vistas i verkstan under målsmans uppsyn.
 • För att kunna utnyttja verkstan måste du ha erlagt medlemsavgift och reglerat eventuella skulder.
 • Du kan boka plats. Bokad tid som ej utnyttjats och avbeställts debiteras.
 • Vid ankomst till verkstan, skriv in i loggboken när du börjar. Detta för att man enkelt ska se vem som är i verkstan.
 • När du går fyller du i med hur många timmar och vilken utrustning du utnyttjat.
 • Givetvis är det viktigt att alla städar och plockar undan efter sig. Städa innan bokad tid går ut. Föreningen ansvarar ej för kvarglömda verktyg och material. Skrymmande sopor och emballage medtas av respektive konstnär.
 • Material och verk får endast förvaras på därför avsedda platser eller enligt överenskommelse med verkstadsansvarig. Observera att det annars riskeras att slängas.
 • Fel på utrustningen eller lokalen som du inte kan avhjälpa själv skall anmälas till områdesansvarig.
 • Uppenbar vårdslöshet som vållar skada kan medföra ersättningsskyldighet.
 • Var noga med att låsa och låt inte maskiner stå på i onödan.

NÄR DU GÅR HEM FRÅN VERKSTADEN…

 1. Skriv in i pärmen när du arbetade, betalas in till Gaffels konto.
 2. Plocka undan efter dig. Tänk på att andra ska kunna arbeta när de kommer.
 3. Har du använt våtrummet så måste högtryckstvätt och vatten stängas av.
 4. Hushållssopor kastas i containern på gården. Mindre grovsopor kan läggas i grovsopkärlet, men större sopor och material som du haft med dig tar du med dig och kastar. Det finns en återvinningsstation om man går rakt ut från grindarna över Storgatan.
 5. Lås porten på baksidan om du använt den och släck i gången. Lämna kvar nyckeln.
 6. Släck och dra ut kontakter.
 7. Lås ytterdörren efter 17.30 och på helger (även om du är inne i verkstaden) samt släck i trapphuset.
 8. Har du varit på övervåningen så kolla att det är släkt och låst där också. (kaffebryggare mm.)
 9. Tänk på att lämna tillbaka nycklarna när du inte längre har arbete på gång i verkstaden.
 10. Meddela ansvarig om något är slut eller trasigt.
 11. Observera att grinden är låst nattetid (23.30-06.00). Endast vaktbolaget har nycklar dit.