Välkommen till Ateljéföreningen Gaffels årsmöte söndagen den 19 mars 2017 klockan 15.00. Platsen är föreningens lokaler i Industrihuset Vävaren, Storgatan 11-13 i Gävle.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där kommer vi välja ordförande, styrelseledamöter, anta en verksamhetsplan och annat som lägger fast riktningen för föreningen under det närmaste året.

Alla medlemmar har närvaro-, förslags-, och rösträtt på årsmötet. Det betyder att du också kan skicka in förslag till vilka som ska sitta i styrelsen, ändringar i verksamheten eller helt egna förslag.

Varje närvarande medlem äger en röst. Röstning sker muntligt om inget annat begärs. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Till mötet kommer fika med bland annat hembakade scones serveras.