Under Å-Draget 4 september fylldes Esplanaden åter av konst, teater, musik och ljud! Besökarna kunde flanera i parken, leta stora och små konstverk i buskarna och njuta av performance, text, ljud och musik i paviljongen. Mellan 6-22 september kan en komprimerad version av utställningen ses på Skottes musikteater.

Konst i Esplanaden sker med stöd från:

Mikael Strömberg

och Joakim Pirinen

En konsert med text, ljud, musik och galghumor!

Peter Endahl:

Montsechia Tjikko

Daniel Nordin:

Höst/Autumn

Emelie Sandström:

Lugnet före stormen

Gunilla Löfgren:

På Freuds divan

Eva Westman Linné:

Blommande träd/Dött liv

Camilla Dal:

Blir det månsken?

Margareta Tideström Persson:

Värkligheten

Bert Linné:

Matchens lirare

Maria Lewis:

Lost in Translation

Maria Lewis:

Lindrad lind

Magdalena Nordin:

Sankt Göran och draken

Medlemsverk

Kollektiv konst av Gaffels medlemmar.
Verket bestod av medlemmarnas individuella verk monterade tillsammans på armeringsnät.