PETER ENDAHL | CLOSED
Väggfärg på fiberduk.
Verket är en del av installationen Dark Entry.

peterendahl.com