Maria Lewis | Lost in Translation
Filmen visar valda stycken ur ett performance där Maria Lewis läser sir Walter Scotts Ivanhoe översatt av Google Translate.