Tomas Snellman | Heron - Haeger
En kort  film om hägerkolonin i Utnora. Filmad, klippt och tonsatt av Tomas Snellman.
En möjlighet att se hur det faktiskt ser ut där uppe bland topparna, höra de karaktäristiska hägervrålen och se en bit av Gävles skärgård.