Mikael Strömberg | Gnossienne
Gnossienne är ett pågående musik-foto-text-arbete där jag följer kompositören Erik Satie (1866-1925) i spåren och återskapar några av hans "förlorade" pianostycken, Gnossienner. Projektet bygger på inlevelse, inbillning och intrikata fynd gjorda i Saties gamla lägenheter, barer och gångstråk i Paris.

www.stromberg.media