ROLF BJÖRKLUND | ANDRA SIDAN
Olja på duk. Jag finns även på www.svenskakonstnärer.se