MARIA LEWIS | AUTOMATIC DRAWING
Från arbetet med “Duetter”, en samling verk där jag jobbat (tillsammans) med ritmaskiner.