Tilde Blom | Skogsmulle

Verket ”Skogsmulle” är skapat för en specifik plats i skogen nära där jag växte upp. Formerna är tagna ur mina teckningar, en del av mig lämnat i skogen.
Instagram: @tildeblom94