Rolf Björklund | Nirvana II

Olja på duk.
Begrepp inom Buddismen. Personligheten utplånas, människan uppgår i gudomen och befrias från själavandringens kretslopp.
Fler verk hos: www.svenskakonstnarer.se