MAGDALENA NORDIN | UPPFOSTRAD VIA KONSTEN
Regi, manus och klippning: Magdalena Nordin
Producerad i Gävle och Sandviken 2019
Efter att en tid burit på känslan av att hon sakta bevittnar konstens död och med hjälp av Uppfostran genom konsten, försöker Nordin åter formulera konstens mening, både för sig själv och för omvärlden.
Uppfostran genom konsten, skriven av Herbert Read, gavs ut 1943. Boken fungerar som en slags handbok hur man demokratiskt fostrar medborgarna genom att låta dem skapa konst. Herbert Read var anarkist och hans texter utgår från modernismens idéer om att använda konsten som en frigörande kraft för människan. Det slutliga målet med skapandet – en demokratisk revolution.

magdalenanordin.se