BERT LINNÉ | TRÄBELÄTE/MADONNA MED BARN
Trä och pappkartong.