Anna Westberg

Video, 1:23 min

Film från min miniutställning Livets tråd i studion på Konstskolan i Gävle där jag går det tredje året nu.
Verket består av garn draget genom ett rum. Det ska symbolisera livets olika möten, relationer, historier och det förgångna samt framtiden. Installationen finns inte längre kvar utan var tillfällig.

Instagram: @Westbergsanna  |annaskonstrum.webnode.se