Under Å-Draget den 5:e september förvandlades parken mellan Rådhuset och Gävle Teater till en konstesplanad! Evenemanget var en del i Gaffels 20-årsjubileum och gav besökarna möjlighet att på behörigt coronaavstånd möta allehanda konstverk och lyssna på specialskriven musik som spelades nonstop från eftermiddag till kväll.

Mellan 7-21 september flyttade en del av utställningen in i Folkteaterns foajé: en fönsterutställning som speglade och spelade med Esplanaden utanför. Verken ändrades och omtolkades för att fungera i en inomhusmiljö, men utan att tappa kopplingen till platsen.

Konst i Esplanaden sker med stöd från:

Minnenas allé

Kollektiv konst av Gaffels medlemmar på temat "minnen".
Verket bestod av medlemmarnas individuella verk monterade tillsammans i träden i den östra allén: en spegling av den kombination av individ och kollektiv som föreningen vilar på.


Ami Widahl – "Pinglan"


Anna Abrahamsson – "På väg"


Barbro Hårding 


Bert Linné


Birgitta Gidlund


Gunilla Löfgren


Eva Westman Linné


Karin Amnå-Lindberg – "Invasiv art"


Camilla Dal


Margareta Tideström Persson


Malin Wikström


Seyda


Maria Lewis

Mikael Strömberg:

Riposte Erik Satie

En omtolkning idén bakom Erik Saties "trakasserier", med nyskriven musik av Mikael Strömberg. Stycket spelades oavbrutet i 6 timmar.
Deltagande musiker: Mirco Tinacci, Viktor Zeidner, Mikael Strömberg, Camilla Dal och Michael Cavini.
Dessutom framfördes verk av Iréne och Per Moneeo.

Anna Abrahamsson:

I fred

Bert Linné:

Självspringaren – egen tid

En blinkning

Elin Hjulström Lord:

Underland

Eva Österberg:

Halsband för träd

Gustaf Lord:

Ankring förbjuden

Jens Salander:

All ordning är tillfällig

Jonas Westlund:

Kategori Övrigt / Övrigt

Margareta Tideström Persson:

Min far bar alltid fluga

Mari Jäderberg:

Gefleplock

Maria Lewis:

Love Seat

Marie Lindgren:

Recall

Placering i Esplanaden

Folkteaterns foajé

Anna Abrahamsson – "I fred"

Bert Linné – "Träbeläte/Mor med barn"

Elin Hjulström Lord – "Underland"


Eva Österberg – "Halsband för träd"

Eva Westman Linné – "Grönskande esplanad"

Gustaf Lord – "Ankring förbjuden"

Marie Lindgren – "Recall"


Jens Salander – "Familj"

Jonas Westlund – "Kategori Övrigt / Övrigt"


Mari Jäderberg – "Gefleplock"

Margareta Tideström Persson – "Min far bar alltid fluga"

Maria Lewis – "Love Seat"

Margareta Tideström Persson