ajabaja

AJA BAJA!
NO TJUV-LOOKING!

This is not todags date. The Gaffel Kryss-mas ADVENTure KALENDER startar first of december och visar en ny hemlig art varje day from en av Ateljeföreningen Gaffels artists.