Tegelugnen / “Rundkällaren” 

Tegelugnen som den ser ut idag. Foto: Arild Vågen.

Tegelugnen / “Rundkällaren”

Elin hjulström Lord


Precis vid södra infarten står en runt, lite underligt hus i sten. Det byggdes som tegelugn 1850 för att producera tegel till fabriksbygget. Då var den två våningar – nedre och övre brännkammaren – och klädd invändigt med hårt tegel från Stigslund. I september samma år brändes första omgången: 37 250 tegel. Allt tegel till fabriksbygget producerades i ugnen, leran hämtades i närområdet.

Ugnen fortsatte användas även efter att fabriken stod klar, då man sålde tegel till andra byggen. Sista bränningen skedde 1874, och ugnen användes sedan som förrådsutrymme under namnet ”Rundkällaren”. 1949 gjorde vattenbristen i Testeboån att fabriken tvingades att köpa el från staden, vilket ledde till att byggnaden byggdes om till transformatorrum. Idag återstår endast brännugnens nedre kammare.

Sida ur ett fotoalbum , ur Gävle kommunarkiv.