GMABs Musikkår

Bengt Wiklund och Oskar Wahlman.

GMABs Musikkår

Rolf wahlman


Enligt engelsk tradition skulle alla större industrier med självaktning ha en egen musikkår. Så blev det också här i Strömsbro. 1954 bildades en företagsmusikkår. Initiativtagare var musiksergeant C. Lindahl. Musikkåren hade ca 15 medlemmar.

Detta stod att läsa i Gefle Dagblad 1954:

Gefle Manufakturs blåsorkester, som bara för ett par veckor sedan bildades. På C. Lindahls initiativ var igår musikkåren samlad för första gången i fabrikens matsal. Orkestern räknar f.n. 15 medlemmar. Av dessa är det fem som aldrig tidigare ägt eller spelat något instrument men som nu förverkligat sina önskningar och köpt ett sådant.

Så nog finns det intresse. Till denna grupp hör också orkesterns enda kvinnliga medlem, fröken Sonja Lindborg, som är fast besluten att försöka lära sig traktera en sax lika suveränt som någon manlig individ. Utom den sedvanliga övningen en kväll i veckan får dessa nybörjare ytterligare en dag per vecka.

”Det går säkert fint för dem – ungdomarna har energi och f.ö. är allesammans här genommusikaliska,”  yttrar musiksergeant Lindahl.

Trummor saknas inte heller i orkestern, och dom hanteras av den äldsta medlemmen, 43-årige Oskar Wahlman, som även sedan åtta år tillbaka är aktiv i Frälsningsarméns Musikkår i Gävle. Denna rörelse har också Henry Lauritzen, som blåser esskornett, tillhört sedan12 år . Orkesterns yngsta medlem, 14-årige klarinettisten Bengt Wiklund. Bengt är inte heller någon nybörjare trots sin ålder, utan har trakterat klarinetten sedan 4 år. Vid gårdagens träff valdes även en styrelse. Ordförande blev Oskar Wahlman.

Jag spelade B-kornett i GMAB:s musikkår, och minns att vi träffades och övade men något speciellt konserttillfälle kan jag inte nämna. Jag var ju samtidigt också engagerad i en annan musikkår.

Bengt Wiklund, som nämns i artikeln, blev sedermera kyrkoherde under många år i Staffans Församling i Gävle.  Jag har under senare år haft mycket musikaliskt samarbete med honom. Han var tidigare också stationerad som präst i Strömsbro kyrka och bodde i Prästgården i hörnet av Fabriksgatan och Hillevägen.