Den mekaniska verkstaden

Oskar Wahlman i färd med att slipa en gummivals till fabrikens färgeriavdelning. Foto: Rolf Wahlman.

Den mekaniska verkstaden

rolf Wahlman


Jag arbetade i den mekaniska verkstaden där vi utförde reparationsarbetet i hela fabriken. Jag, tillsammans med min far Oskar Wahlman, var båda svarvare på verkstaden medan övriga gjorde ”utryckningar” där det behövdes. På den här tiden som jobbade man även på lördagar.  På fabriken gick man 2-skift. Den var mestadels kvinnlig bemanning. Många av den yngre damerna, som inte var från närområdet bodde på ”Flickbyggningen” som den kallades.

Förutom rena reparationsarbeten i hela fabriken gjorde vi också underhållsarbeten. I färgeriet fanns det många maskiner som hanterade färdiga textilen. Där var det stora belagda valsar och behövde ytslipas. Det gjordes i svarvarna på verkstaden. På den här tiden fanns det stora axelledningar i taket som drev många av maskinerna. 

Jag minns att vi hade en verkmästare som ”basade” i verkstaden. Han hette Erik Nordström Jag minns också att de äldre gubbarna på verkstaden visad stor vördnad när fabrikschefen gick igenom verkstaden. Dom tog av sig mössan och bugade. Själv hade jag ett mera avspänt förhållande till honom. Man nöjde sig med en igenkännande nick och ett ”HEJ”.

Foto: Rolf Wahlman