Ångslupen Ägir

Ägir utanfor båtbryggan 1901. Foto: okänd, Gävle kommunarkiv.

Ångslupen Ägir

Elin hjulström Lord


Redan 1850 förekom reguljär båttrafik, i form av hjulbåten Strömsbro som dagligen gjorde 6 till 7 resor mellan Gävle och Strömsbro. Dessutom kunde såväl passagerare som mindre gods resa med en roddbåt via Lillån, vilket annonserades i tidningen Gefle 6 juli 1850: 

“Roddbåten som nyligen blifwit färdig, afgår ifrån och med Fredagen den 5 dennes, genom östra Lillån hwarje dag fr. kl. 6 fm. till 9 på aftonen från Staden till Strömsbro; afgiften för hwarje person är 4 sk. r:gs, hälften för barn. Äfwen emottages mindre fraktgods mot billig afgift. Båten som ligger hwid Jernbron afgår alla jemna timmar från Staden och alla udda från Strömsbro, såhwida icke strömmen hindrar, i annat fall till Afwan.”

Från början av 1890-talet togs turerna över av ångslupen Ägir, som ägdes av ett dotterbolag till GMAB (strömsbro ångslupsbolag). Biljetten kostade då 10 öre och båten lade till vid kajen nedanför fabriken.