Rören!

Rörkopplingen i Mikaels ateljé, foto: Elin Hjulström Lord

Rören!

mikael strömberg


Ibland stannar tiden. Då får jag plötsligt syn på: Rören. I min ateljé löper några fantastiska rör som är kopplade till Vävarens omtalade sprinklersystem; tydligen är detta sprinklersystem kulturminnesmärkt och ett av de första fortfarande fungerande. Någon gång om jag vågar, ska jag testa om det är sant.