Lärkfalkarna

Tronet på Vävaren, foto: Elin Hjulström Lord

Lärkfalkarna

mikael strömberg


Jag gillar ju fåglar, utan att direkt vara en organiserad fågelskådare. Så när jag hör ett ihärdigt kju-kju-kju-kju… kju-kju-kju-kju… i närheten av Vävarens torn, då reagerar jag. Fyra lärkfalkar har häckat här under pandemins år 2021. Det har hänt fler än en gång att jag gått till Vävaren någon timme för tidigt för att smyga på den skickliga flygaren som lever av stora insekter och småfåglar. Istället för att bygga sitt bo i ett övergivet kråkbo, eller i en hög tall, har den valt Vävarens ståtliga torn med utsikt ända ner till Testebodeltat.