Kungliga besök

Kungabesök 1890. Foto: okänd, Gävle kommunarkiv.

Kungliga besök

Elin hjulström lord


Två gånger fick fabriken kungligt besök, av kung Oscar II 1890 och av kronprinsparet Gustav Adolf och Louise 1935. Vid båda tillfällena skrubbades och dekorerades så att det stod härliga till och fabriksledningen var mån om att visa upp fabriken som under av modernitet. Säkert var det också en stor händelse för många av arbetarna, men besöken innebar också mycket extraarbete. Spinnerskan Elly, vars föräldrar också jobbade på fabriken, berättar: 

”Jag kommer ihåg när kronprinsparet var på besök 1935. Vilket ståhej det var. Det putsades, hängdes flaggor och grusades vägar. Pappa Kalle fick jobba hårt inför besöket. Det putsades och fejades även på fabriken. Allt skulle ju vara rent och snyggt. Och så var besöket över i ett nafs.”

Från kungabesöket 1890 finns inga nedteckningar från fabriksarbetarna, däremot beskrevs besöket ingående i pressen: 

Norrlandsposten måndagen den 18 augusti 1890

”Hans Majestät Konungen har idag anlänt till vår ort och gästar imorgon vår stad. Vårt samhälle har inte mycket af yttre monumental sevärdhet att visa honom. Han finner här en Arbetets stad som söker sin ära i inre soliditet och i jämn utveckling af sina näringar i handel, industri och sjöfart. Och han möter här en befolkning, som tänker sunt och fördomsfritt om våra institutioner, men som beflita sig om att icke åtsidosätta något af hvad gästvänskapen kräfver, då det gäller att mottaga och hedra landets konung -en hos oss sällsynt gäst. Det är på den grund samhället vill möta honom med hedersbetygelser och välkomsttecken. Det är en samfälld önskan att Hans Majestät må finna trefnad i vår stad och från det medföra angenäma intryck”.

Norrlandsposten onsdagen den 20 augusti 1890

”Sällan, om någonsin, har väl Gefle stad förberett en sådan liflighet i framvisande af folkmassor, en sådan festlig utsmyckning av dekorativa anordningar och en sådan allmän högtidsprägel som igår. Det syntes som om man tyst öfverenskommit att låta detta Konungabesök blifva anledning till en stor folkfest för hela staden, en fest hvaruti den kringliggande landsorten också med stor liflighet deltog. Drotts ankomst till ångbåtshamnen ca. kl 10 fm. Konungen gick inte iland, utan mottog på sitt fartyg, som lade till framför Gefle norra järnvägsstation. Kl. 11 höll Konungen stadsråd, i hvilket deltogo statsministern, frih. Åkerhjälm, krigsminister frih. Palmstierna, finansminister frih. von Essen och stadsrådet Vikblad. 

Landstigningen och mottagandet

Som ägde rum kl. 2. En god stund förut voro alla till mottagningspaviljongen angränsande platser fyllda af många tusental åskådare på fartyg i hamnen, på tak och ställningar samt utefter hela skeppsbron. Där människor syntes hufvud vid hufvud så långt ögat kunde nå. Ridande polis höll körväg öppen. Skarpskyttekåren paraderade vid landstigningstrappan. Därefter anträddes färden genom staden. Han besökte först kyrkan där han mottogs av prästerskapet. Där fick han höra vacker sång, Konungen uttalade sin synnerliga tillfredsställelse både med kören och med solopartiet. Sedan fortsatte färden genom folkmassorna till hemmet för obotligt sjuka, därefter genom äreporten vid Tullportsgatan och genom stadsträdgården till Gefle lasarett. Konungen betygade upprepade gånger, att detta voro det vackraste sjukhus han sett. Han samtalade vänligt och uppmuntrande med flera af patienterna. Genom största delen af Nygatan gick därefter Kungens väg till Centralstationen där Konungen besteg det väntande extratåget som förde honom till Gefle stads sjätte kvarter Strömsbro, der Konungen såsom prof på stadens industri, besåg den Gefle Manufaktur tillhörande bomullsfabriken. 

Konungen, kronprinsen och deras följe gingo till fots genom allen förbi den vackra disponentbostaden där damer kastade blommor, till fabriksbyggnaden hvars port var gjord till ett löfhvalv hvilande på en ställning med blå gula draperier. Disponent Höglund ledsagade Konungen och kronprinsen genom den del af fabriken som hann beses. Med största intresse togs det i betraktande fabrikens kollosala vattenhjul, reningsverket, den stora nedre spinnerisalen och fabrikssalen som i sin ena hälft inrymmer 172 vävstolar och i den andra hälften spinnstolar med omkring 10 000 spinndlar, man hann inte se allt i sin helhet som väckte Konungens och särskilt kronprinsens intresse. konungens intryck … Det torde glädja alla som i någon mån deltagit i det högtidliga mottagandet, att Konungen upprepade gånger på aftonen uttalade sin synnerliga förtjusning o glädje öfver mottagandet i Gefle”.