Klockan och klocktornet

Vy från dammen 1890. Det höga tornet med vattenreservoarer är ännu inte byggt och klocktornet syns mitt på taket. Foto: okänd, Gävle kommunarkiv.

Klockan och klocktornet

Elin hjulström lord


Under fabrikens första halvsekel kallades arbetarna till jobbet varje morgon av en stor, klämtande klocka. Den gjöts i Stockholm 1852 av firman J.G Liljendahls Enka och fraktades med häst till Strömsbro där den hängdes i ett klocktorn på fabrikens tak. 

1892 ersattes den av en ångvissla och tornet plockades ner, men klockan finns fortfarande kvar i byggnaden –  i foajén till kontorshotellet på andra våningen. Såhär ser den ut och låter: