Fisken på väggen

Fisken. Foto: Mikael Strömberg.

Fisken på väggen 

Elin hjulström Lord


Det här är inte så mycket en historia som en fundering. Eller kanske snarare en förbluffad förvirring över en lite malplacerad fisk. Den sitter på gaveln till turbinhuset över kraftverkets utlopp, synlig från södra infarten. Den är gammal och mycket intorkad, men omsorgsfullt uppmonterad bakom hönsnät och fäst i tegelväggen. Storleken på nätet ger ett hum om fiskens ursprungliga storlek, och visst kan man förstå att fiskaren var lite stolt. Men. Varför sattes den upp utan någon form av konservering? Borde det inte ha luktat något ohyggligt under själva förruttnelseprocessen? Och hur kom det sig att den ens hamnade på den byggnaden?