Bästa abborrstället i Testeboån

Testeboån från kajen, foto: Elin Hjulström Lord

Bästa abborrstället i Testeboån

mikael strömberg


Hur tyst och stilla det än kan tyckas vara ackompanjeras hela byggnaden Vävaren av Testeboåns forsande vatten. Jag är mer eller mindre uppväxt vid Testeboån. Här har jag fiskat harr, gädda, abborre och kräftor. Paddlat, rott, simmat. Tidvis bott vid ån. Här har mina barn lärt sig att uppskatta fiske. Det bästa abborrstället är faktiskt just här, nedanför Vävarens kaj. Oslagbart en varm sommarkväll med Tegelslottets svalkande skugga i ryggen.