Som en borg vid den forsande ån

Bolmörtens silvriga fröhus, foto: Camilla Dal

Som en borg vid den forsande ån

Camilla Dal


Under många år var Vävaren en plats jag cyklade förbi och fascinerades av på väg till kolonilotten, badet och skogen. Industribyggnaden ligger som en borg vid den ofta vilt forsande ån. Jag läste om platsen i böcker om lokal historia och begrundade de människoöden som här satt sina spår. Under en kurs i kulturgeografi vid Högskolan i Gävle lärde jag mig, att folk bodde vid Testeboån långt innan det som nu är centrala Gävle hade höjt sig ur havet.
Jag har inte ateljé i Vävaren och nyttjar verkstäderna bara ibland. Screentryckskursen jag gick 2015 var väldigt rolig och jag lärde mycket på kort tid. Det var fint att kunna göra en bild med en duva med utbredda vingar, förlagan hade jag fotat på Liljeholmstorget i Stockholm samma år, strax efter min fars bortgång. Jag ska ta upp tryckandet igen när jag får tid. Det är ju något av det roligaste jag gjort.

Annars brukar jag delta i den årliga Adventure-kalendern ibland och vara med i olika konstprojekt och utställningar som föreningen ordnar. Att vara medlem i en konstnärsförening skapar gemenskap och underlättar delar av det annars ensamma konstnärliga arbetet.
Själva platsen är ett äventyr av verksamheter, huskroppar och natur att utforska. Och nog är det lite som en saga också. Kungsfiskaren häckar i närheten och den gamla kulturmarken bjuder på botaniska överraskningar, som senaste sommarens gigantiska bolmörtsbestånd i en slänt. Fröhusen står kvar i oktober, med rader av silvriga klockor på böjda stänglar. Det är bara att plocka dessa fulländat formade smycken och sätta i öronen eller håret!