”Farliga” socialister 

Flickbyggningen. Foto: okänd, Gävle kommunarkiv.

”Farliga” socialister 

Elin hjulström Lord


Fackföreningen bildades 1906, men försök till organisering hade gjorts även tidigare. I Sigurd Söderbergs Förstaden vid Testeboån berättar färgeriarbetaren Pelle Sjöberg från Strömsbro (1869-1949): 

”Jag var tolv år när jag började i fabriken. Timlönen var 5 öre och arbetstiden 72 timmar i veckan. Så kom Saul och en som hette Eklöf ut till oss på Strömsbro och ville bilda fackförening. Det gjorde vi också och fick ett trettiotal anslutna. Under sommaren gick det bra när vi kunde hålla möten utomhus men när hösten kom blev det sämre. Genom kontorschefen som väl inte visste hur ”farliga” vi var, fick föreningen hyra lokalen i flickbyggningen. Så småningom fick gamle disponenten veta att vi var socialister och då fick vi inte ha lokalen längre. Vi höll möten i varandras hem några gånger men det gick inte så bra. Och så somnade föreningen av”.
(Handlingar i Folkrörelsernas arkiv, Arbetarbladet 1/3 1947).