GUNILLA LÖFGREN | FRAGMENT
Råhud av ren och lintråd
Monterad på del av en gammal trästock
58 cm

skatubacken.se