Vill du vara med i vår kollektivkonst?

Som en del av Gaffels 20-årsjubileum arrangerar vi under Å-draget ett “retroprospektivt” konstevenemang i Rådhusesplanaden. Tanken är att blicka bakåt i Gaffels historia till tidigare verk och festivaler, men också att lyfta den nuvarande verksamheten och den fantastiska kreativitet som sjuder i föreningen.

Verket Minnenas allé kommer att bestå av medlemmarnas individuella verk monterade tillsammans i träden i den östra allén, som en spegling av den kombination av individ och kollektiv som föreningen vilar på. Vi hoppas innerligt att så många som möjligt vill delta och skapa en riktigt fyllig allé!

montering_bla.jpg

Instruktioner

Tema: Minnen. Minnen av det som hänt, det som aldrig hänt och det som inte hänt än. Öppet för fri tolkning.

Material: Valfritt, men tänk på att verket ska sitta utomhus.

Upphängning: Vi kommer att spänna rep runt stammarna på träden och fästa verken i dessa. Ditt verk behöver därför ha någon typ av krok eller snöre som vi kan fästa runt repet.

Storlek: max 20x20x20 cm (det får vara mindre).

Vikt: Ingen tydlig maxgräns, men tänk på att det ska kunna hänga på repet.

Inlämning

Inlämning sker i esplanaden under utställningsdagen 5 september kl 12.00.  Har du inte möjlighet att lämna då kan du lämna ditt verk i förväg på Vävaren. Kontakta Gustaf (0705843472) eller Elin (0738101185).

Efter utställningen plockas verken ner och läggs i köket på vävaren. Om du har nyckel till lokalen kan du själv hämta ditt verk, annars sker utlämning Måndag 7 september 10-19. För dig som tillhör riskgrupp eller inte kan komma av andra skäl: hör av dig så löser vi det!