Boka gärna lokal och utrustning i våra kalendrar på boka.se. Det går också att ringa den veckoansvarige ateljéinnehavaren för bokning av lokal och utrustning. Hen ansvarar för utlämning av nycklar och enklare introduktion/visning i verkstaden. Läs gärna Gaffels ordningsregler.

VECKOANSVARIG ATELJÉINNEHAVARE 2019

Vecka Ansvarig Telefonnummer
1-2 Margareta Tideström Persson 070-764 89 08
3-4 Mikael Strömberg 070-816 35 08
5-6 Jonas Westlund 070-383 66 69
7-8 Anna Abrahamsson 070-622 52 71
9-10 Jens Salander 070-622 37 38
11-12 Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
13-14 Maria Lewis 073-583 87 42
15-16 Marie Lindgren 070-262 09 49
17-18 Eva Österberg 070-577 63 24
19-20 Eva Westman Linné  070-231 02 40

 

VECKOANSVARIG ATELJÉINNEHAVARE 2019

Vecka Ansvarig Telefonnummer
21-22 Margareta Tideström Persson 070-764 89 08
23-24 Mikael Strömberg 070-816 35 08
25-26 Jonas Westlund 070-383 66 69
27-28 Anna Abrahamsson 070-622 52 71
29-30 Jens Salander 070-622 37 38
31-32 Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
33-34 Erica Magnusson 070-247 81 59
35-36 Maria Lewis 073-583 87 42
37-38 Marie Lindgren 070-262 09 49
39-40 Eva Österberg 070-577 63 24
41-42 Eva Westman Linné  070-231 02 40

 

VECKOANSVARIG ATELJÉINNEHAVARE 2019-2020

Vecka Ansvarig Telefonnummer
43-44 Margareta Tideström Persson 070-764 89 08
45-46 Mikael Strömberg 070-816 35 08
47-48 Jonas Westlund 070-383 66 69
49-50 Anna Abrahamsson 070-622 52 71
51-52 Jens Salander 070-622 37 38
1-2 Mari Jäderberg Vasdekis 070-254 30 43
3-4 Erica Magnusson 070-247 81 59
5-6 Maria Lewis 073-583 87 42
7-8 Marie Lindgren 070-262 09 49
9-10 Eva Österberg 070-577 63 24
11-12 Eva Westman Linné  070-231 02 40